Wednesday, December 1, 2010

minggu pertama belajar di INSEP

  • UBUNTU
  • generasi komputer 

Komputer merupakan satu mesin yang menerima data (input) dan kemudiannya memprosesnya menjadi maklumat berguna dan disimpan dalam storan sekunder untuk kegunaan masa hadapan atau dikeluarkan melalui printer dan lain-lain (output).

Komputer sebenarnya berasal dari bahasa latin computare yang bermakna menghitung kerana luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeza dalam mendefinasikan termininologi komputer.
 
Generasi Pertama-Tiub Hampagas ( 1942 - 1958 )
Generasi Kedua-Transistor (1959 - 1964)
Generasi Ketiga-Litar Elektrik (1964 - 1970)
Generasi Keempat (1971 -1999)
Generasi Kelima ( 2000 sehingga kini)
 
  • perbezaan 2g, 3g dan 4g
  • perbezaan broadband - maxis, digi dan celcom
  • maksud jaringan, jelenas, time dan streamyx
  • pengkalan data
  • ASCII code dan EBCDIC

No comments:

Post a Comment